Musikskolens mål, mission og vision

MÅL:

Byrådet har vedtaget følgende overordnede målsætning for Musikskolen:
 • Musikskolen skal skabe forskellige typer af sammenspil, kor og fællesaktiviteter på forskellige niveauer (læs mere om vores sammenspil og kor her)
 • Sammenspil, kor og fællesaktiviteter skal understøttes af individuel instrumental- og vokalundervisning (læs mere om vores individuel instrumental- og vokalundervisning her)
 • Musikskolen skal skabe muligheder for videregående elever, der der eventuelt vil inddrage musikken i en videre uddannelsen (læs mere om vores Talentlinjen, som styrker netop disse kompetencer hos vores elever – her)
 • Musikskolen skal medvirker til at styrke det lokale musiske- og kulturelle liv, samt understøtte foreningslivet.

Vedtægtsmål:

 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk at skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt
 • Gennem beskæftigelse med musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Læs vores menupunkt: Livskompetencer for netop disse vedtægtsmål

 

MISSION:

At udvikle musikalske kompetencer og livskompetencer hos sine elever.

Dette opnås ved:

 • at være et tilbud med fokus på udvikling
 • at være et tilbud der bygger på fællesskab og ensembler (læs mere om vores sammenspil, kor og orkestre her)
 • at være et tilbud der tager sit udgangspunkt med musik som “performing art”
 • at være et tilbud der forholder sig til Unicefs definition af Livskompetencer
 • at skabe mindeværdige positive oplevelser for sine elever
 • at være et tilbud der forholder sig til musikken som et sprog og helhedsudvikling af dette hos eleverne
 • at være understøtten for Høje-Taastrup Kommunens samlede kulturpolitik

 

VISION:

Musikskolen skal være en central aktør, videnscenter og omdrejningspunkt i Høje-Taastrup Kommunes Musik- og Kulturliv

Dette skal opnås ved:

 • at arbejde for gode og æstetiske rammer for Musikskolen og musiklivet i Høje-Taastrup Kommune herunder tilstrækkelige og velindrettede øve- og koncertfaciliteter.
 • Aktiv deltagelse i samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede, erhvervsliv m.m. (læs mere om vores samarbejdspartnere her)
 • at skabe nationale og internationale kontakter
 • at deltage i div. lokale, nationale, internationale netværk.
 • at være initiativtager til og medvirke til gennemførelsen af koncerter og events
 • at arbejde på at være et tilbud til hele familien og alle aldre.
 • gennem sine koncerter, events m.m. være et vigtigt kulturelt tilbud til alle borgere i kommunen.

 

 Nyt fra blog’en…


Find os på Facebook

Tryk på knappen herunder for at dele et link til denne side med dine venner. Du kan også finde Musikskolen på Facebook ved at klikke på linket.

Delt om MusikskolenArkiver


Kategorier


Admin