Grundskole

 -musikundervisning for børn i 0. – 2 klasse

Formål:

– at styrke børnenes naturlige glæde ved musik og det musikalske fællesskab mellem børnene

– at give musikalske kompetencer til et helt liv med musik.

– at introducere børnene til forskellige former og genre for musik

– at introducere børnene til forskellige instrumenter i forbindelse med et kommende instrumentvalg.

– at styrke generelle livskompetencer herunder bl.a. koncentration, motivation, og socialekompetencer.

Undervisningsform: 1 ugentlig undervisningslektion + deltagelse i koncerter og arrangementer.

Desuden skal der sættes tid af til øve sange m.m. hjemme sammen med barnet.

Undervisningsindhold: Sang, sang- og bevægelseslege, spil på rytmeinstrumenter, xylofoner, klokkespil m.m + evt. andre instrumenter, aktiv lytning til musik, introduktion til elementære nodekundskaber og andre musikalske begreber.

Niveauer: Undervisningen opdeles så vidt muligt efter niveau. Det højeste niveau (2.klasse) sigter mod deltagelse i orkestre, kor ensembler.

Deltagerantallet pr. hold er 8-10 børn

Der kræves min. 8 børn for oprettelse af hold.)

Undervisningen foregår efter skoletid på Musikskolen (eller udvalgte skoler) mandag eller tirsdag

(holddannelse efter tilmelding)

PRIS

TILMELDING

Videoklip

 

 Nyt fra blog’en…


Find os på Facebook

Tryk på knappen herunder for at dele et link til denne side med dine venner. Du kan også finde Musikskolen på Facebook ved at klikke på linket.

Delt om MusikskolenArkiver


Kategorier


Admin